Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim IV
469 669 500

Pro uchazeče

Pro uchazeče

Informace pro uchazeče o studium

Přijímací řízení
Kritéria pro přijetí
Přijímací zkoušky nanečisto
Dny otevřených dveří
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
Soubory ke stažení

 

Přijímací řízení

Odevzdání přihlášek do 1.března 2018.

Jednotné přijímací zkoušky se konají ve dvou termínech.

  • čtyřleté studium 1.termín 12.4.2018  2.termín 16.4.2018
  • osmileté studium 1.termín 13.4.2018  2.termín 17.4.2018

Náhradní termíny: 10.5. a 11.5.2018 (oba obory)

 

Kritéria pro přijetí

pro čtyřleté studium

tabulka pro uchazeče z devátých tříd

pro osmileté studium

tabulka pro uchazeče z pátých tříd

 

Přijímací zkoušky nanečisto

Seznamy na přijímací zkoušky nanečisto:

8lete_PZN

4lete_PZN

Termín konání: čtvrtek 1.února 2018 v 15,00 hodin

Poplatek za PZN 80,- Kč.

Poplatek za přijímací zkoušky nanečisto bude vybírán v hotovosti vždy před zahájením přijímací zkoušky.
Bližší informace budou zveřejněny.

 

Dny otevřených dveří

  • 1. termín

    čtvrtek 9.listopadu 2017       od 14,00 do 18,00 hodin

    pátek 10.listopadu 2017       od 14,00 do 18,00 hodin

  • 2. termín

    pondělí 5.února 2018           od 14,00 do 18,00 hodin

 

Přípravné kurzy

Seznam přihlášených uchazečů na přípravné kurzy:

4lete_net

8lete_net

Zahájení kurzů: čtvrtek 8.února 2018 v 15,00 hodin. Poplatek za přípravné kurzy bude vybírán v hotovosti vždy před zahájením kurzu.

Pro uchazeče z pátých tříd ZŠ:

6 lekcí, každá v rozsahu jedné hodiny

(3 hodiny M, 3 hodiny ČJ)

Cena kurzu je 360,- Kč.

Pro uchazeče z devátých tříd ZŠ:

6 lekcí, každá v rozsahu dvou hodin

(6 hodin M, 6 hodin ČJ)

Cena kurzu je 720,- Kč.

 

 Ke stažení: