Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim IV
469 669 500

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008202 Moderní jazyková laboratoř na GJR Chrudim

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008202 Moderní jazyková laboratoř na GJR Chrudim

      

 

 

 

 

 

           

      

 

 

Každá střední škola musí být kvalitně vybavena pro výuku cizích jazyků. Cizí jazyky jsou základem pro přípravu žáků pro další studium i budoucí život. Jazyková laboratoř umožňuje velmi kvalitní a efektivní výuku cizích jazyků. Vazba mezi výukou cizích jazyků a použitím IT je naprosto samozřejmá. Cílem projektu je zvýšit atraktivnost a efektivitu výuku, dosáhnout co největšího počtu žáků s jazykovou úrovní nejméně B2, která je nutná pro evropský rámec.