Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim IV
469 669 500

Historie školy

Historie školy

6. října 1863        
Slavnostní otevření nižšího reálného gymnázia v budově hlavní školy.
1864                     
Gymnázium se stěhuje do samostatné budovy postavené podle plánů Františka Schmoranze za kostelem v sousedství hlavní školy.
1871                    
Postátnění školy a její  rozšíření na vyšší gymnázium s osmi třídami.
1875                    
První maturity.  Maturovalo se z osmi předmětů, školu tehdy absolvovalo sedmnáct  studentů.
1878                   
V parku na Jánském předměstí je dokončena nová budova školy,  protože budova za kostelem se ukázala být pro rozšiřující se gymnázium příliš malá.
1880                   
Gymnázium získalo svůj prapor  jako dar chrudimského starosty dr. Josefa Machka.
1914 – 1918        
První světová válka.  Do armády byli povoláni někteří profesoři i žáci, v budově byla umístěna vojenská nemocnice, část sbírek byla zničena.
1939 – 1945        
Druhá světová válka, protektorát, zásahy nacistických úřadů do života školy.   Gymnázium je nuceno přesídlit do budovy muzea.
1949                   
Podle zákona o jednotném školství  zrušeno osmileté studium na gymnáziích, gymnázium se stává pouze  čtyřletým.
1951                   
Další stěhování gymnázia, znovu na Školní náměstí, do budovy bývalé dřevařské  školy.
1953                   
Zavedení jedenáctileté střední školy – její poslední tři ročníky mají nahradit studium na gymnáziu.
1959                   
Gymnázium se stěhuje do své páté budovy v Olbrachtově ulici č. 291. Neorenesanční  stavbu dala vybudovat Kongregace školských sester III. řádu sv. Františka pro svůj učitelský ústav v r. 1898.
1969                   
Škola začíná užívat jméno významného  chrudimského rodáka Josefa Ressela, vrací se čtyřletý gymnaziální cyklus.
1990                   
Mění se pojetí výuky na gymnáziu. Škola se vrací ke své tradiční podobě – je zde obnoveno víceleté studium při současném zachování studia čtyřletého.
1997                   
První maturity víceletého studia po téměř padesáti letech.
1998                   
Náhradou za prapor zničený na konci války získala škola nový.
2000                   
Budova gymnázia v Olbrachtově ulici přešla z majetku Kongregace do vlastnictví státu.
2001                    
Gymnázium získalo celou budovu. Dosud se o prostory dělilo se základní školou.  Zřizovatelem se stal Pardubický kraj.
2003                   
Škola slaví 140. výročí založení. Ve vestibulu byla slavnostně odhalena deska  připomínající Kongregaci, která ji v 1898 nechala vystavět.
2004                   
Nový školský zákon nahradil osnovy rámcovými vzdělávacími programy a podle nich museli učitelé vypracovat školní vzdělávací programy. Výuka podle nich začala 1.9.2007 pro nižší gymnázium a 1.9.2009 pro vyšší gymnázium.
2005 – 2009        
Probíhají rekonstrukční práce a modernizace školy: učebna chemie, sociální zařízení, školní kuchyně a jídelna, výměna výtahu.
2011                   
Pokračují rekonstrukční práce, suterén, šatny. Poprvé proběhly jednotné přijímací zkoušky. Poprvé se uskutečnila státní maturitní zkouška.  Poprvé byla udělena Prémie Kalokagathia.
4.- 6.10. 2013   
Proběhly oslavy 150. výročí založení školy.
 

Historický přehled učitelů.