Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim IV
469 669 500

Návštěva studentů středních škol Pardubického kraje v Zakarpatské oblasti a připomínka výročí bitvy u Zborova

Návštěva studentů středních škol Pardubického kraje v Zakarpatské oblasti a připomínka výročí bitvy u Zborova

Návštěva studentů středních škol Pardubického kraje v Zakarpatské oblasti a připomínka výročí bitvy u Zborova

V týdnu od 20. do 27.6. 2019 se pod záštitou Pardubického kraje v čele s hejtmanem JUDr. Martinem Netolickým vydali už po třetí studenti tentokrát ze šesti gymnázií východních Čech po stopách Čechů v Zakarpatí, v Haliči, ve Volyni.

Gymnázium Josefa Ressela reprezentovalo šest studentů z kvinty a jeden pedagog. Měli jedinečnou příležitost navštívit řadu zajímavých míst a pamětihodností, program byl opravdu nabitý, a setkat se s potomky Čechů, kteří přišli na Volyň po zrušení nevolnictví v Rusku (1861) nebo v době první Československé republiky, kdy se Podkarpatská Rus stala její součástí.

V průběhu dějinného vývoje byly obě zmíněné oblasti součastí několika států, např. Polska, Uher, Ruska (obyvatelé s oblibou dnes říkají, raději se nás zeptejte, kdo zde nebyl, než kdo zde byl), ale dnes se Ukrajinci shodují v tom, že nejvíc pro ně vybudovali Češi: školy, správní budovy, obytné čtvrti, silnice atd.

Studenti také mohli obdivovat přírodní krásy, navštívili záchrannou stanici pro medvědy, horská a solná jezera. Ochutnali místní dobroty, seznámili se s výrobou sýrů a vín. Na vlastní kůži zažili cestování po silnicích spíš připomínajících tankodrom. Zlatá D-jednička!

Setkali se dobrosrdečnými lidmi.

Účastníci zájezdu také položili věnce k památníku T. G. Masaryka v Užgorodě, k pomníku Ivana Olbrachta v Koločavě, k památníku bitvy u Zborova nebo k památníku připomínajícím vypálení obce Český Malín nacisty v roce 1943.

Všichni si mohli uvědomit, jak dění v minulosti ovlivňuje život v přítomnosti. Cestování člověka obohacuje, přispívá k uvědomění si pravé hodnoty domova

  

 

 

 

Vydáno: 4. Červenec 2019 - 9:06 -- admin