Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim IV
469 669 500

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

Datum konání: 
03.05.2019

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

podle § 60 písm. f) Školského zákona

 

Ředitelka gymnázia vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení k naplnění kapacity

oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium.


Přihlášku ke studiu je nutné doručit na naši školu nejpozději do 17. 5. 2019.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: do 60

 

Podmínkou přijetí uchazeče ke vzdělání je dosažení minimální hranice

35 bodů z testů jednotných přijímacích zkoušek.

 

Uchazeči budou přijímáni podle výsledků testů z 1. kola přijímacího řízení. K přihlášce
je nutné doložit Výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. V případě, že uchazeč nekonal jednotnou přijímací zkoušku, bude mu doručena pozvánka k písemné školní přijímací zkoušce z českého jazyka a matematiky. Školní přijímací zkoušky proběhnou dne 27. 5. 2019.

 

Pro 2. kolo budou uplatněna kritéria 1. kola.

 

Informace o konání dalších kol přijímacího řízení budou zveřejněny na našich stránkách www.gjr.cz.

 

Podrobnější informace o přijímacím řízení naleznete na stránkách Odboru školství Pardubického kraje na adrese: https://www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost/90108/informace-k-prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervator.

 

Na stránkách Školského portálu Pardubického kraje na adrese:
https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/Ze-%C5%BEivota-%C5%A1kol/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-S%C5%A0/ID/23286/Prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly--II-a-dalsi-kola--Prehled-o-poctu-volnych-mist naleznete počet volných míst a školy, které vyhlašují 2. a další kola přijímacího řízení.

 

V Chrudimi dne 3. 5. 2019

 

 

Mgr. Klára Jelinková

ředitelka gymnázia

Vydáno: 3. Květen 2019 - 13:15 -- admin