Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim IV
469 669 500

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

 
 
PPTV udržitelnost:
 
Harmonogram klíčových aktivit na školní rok 2017/2018.
 
Výukové programy 20.10.2017 a 3.11.2017 - biologie a zeměpis - fotky v galerii.
 
12. - 13. 10.2017 se 42 žáků a 3 učitelé zúčastnili geologické ezkurze: Jižní Morava - Moravský kras a Pálava. Fotky v galerii.
 

Výukové programy:  fyzika - Optika a Papírová fyzika a chemie - Tajná písma a Zajímavá chemie. 9.3.2018 -ZŠ Dr. Peška a ZŠ Nasavrky a 23.3.2018 - ZŠ Slatiňany a ZŠ Seč a Bojanov - fotky v galerii.

 

Exkurze PPTV:

Botanická exkurze Habrov - 11.4.2018 - fotky v galerii.

 

Každou středu od 14 do 15 hodin probíhaly zájmové kroužky z biologie, chemie, zeměpisu a fyziky - do 16.5.2018.

 
Harmonogram klíčových aktivit na školní rok 2016/2017.
 
12.10.2016 se 41 žáků a 3 učitelé zúčastnili geologické ezkurze: Český ráj a Podkrkonoší. Fotky v galerii.

10.5.2016 se 77 žáků a 4 učitelé zúčastnili biologické ezkurze do Liberce, kde si prohlédli zoologickou a botanickou zahradu. Fotky v galerii.


24.6.2016 proběhlo Zelené peklo pro děti ze spolupracujících základních škol - 77 soutěžících v 17 týmech.
 
 
 
Doba trvání projektu: do 30. června 2015
Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výuku přírodovědných a technicky zaměřených předmětů a navázání spolupráce mezi středními a základními školami. Projekt by měl umožnit žákům obou typů škol pracovat v nově vybavených učebnách, laboratořích a dílnách pod vedením zkušených pedagogických pracovníků středních škol s novými moderními přístroji. Žáci SŠ budou v těchto učebnách absolvovat povinnou výuku i volnočasové aktivity. Žáci ZŠ budou v rámci spolupráce v těchto učebnách a laboratořích realizovat především praktická cvičení. Projektu se zúčastní 16 SŠ zapojených jako partneři.
Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 – partner 01


Spolupracujeme s těmito základními školami:

-          Základní škola Dr. Peška Chrudim

-          Základní škola Slatiňany

-          Základní škola Nasavrky

-          Základní škola Seč

-          Základní škola Bojanov

 

Klíčové aktivity:

1) KA 12 - výukové programy pro žáky ZŠ v těchto předmětech:
- chemie, fyzika, biologie, zeměpis
- každý měsíc se uskutečňuje výukový program ve dvou předmětech pro dvě základní školy
- podrobnější informace - viz Hodnocení MO

2) KA 13 - volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a NG
- každou středu se střídají tyto volnočasové kroužky: Geograficky kroužek, Mladý chemik, Biologický kroužek a Fyzik objevitel

V rámci KA 13 byly uspořádány tři velké akce: 2x Zelené peklo a 1x Mikulášské peklo pro žáky ZŠ
- soutěžilo vždy 100 dětí ze všech spolupracujících ZŠ
- čtyřčlenná družstva bojovala o prvenství na deseti stanovištích a plnila doprovodné úkoly
- viz Fotografie ze soutěže Zelené peklo  2013/14Fotografie ze soutěže Zelené peklo  2014/15 a Mikulášské peklo pro žáky ZŠ

3) KA 16 - geologické a biologické exkurze pro řáky gymnázia
- 2x ročně organizujeme exkurze do zajímavých lokalit, které navazují na projekt Geovědy, který vytvořily Vodní zdroje Chrudim. Více o projektu na: http://www.geovedy.cz/cs/
- podrobnější informace - viz Zprávy z exkurzí

4) Udržitelnost projektu
- v následujících dvou letech jsme se zavázali dále nabízet ZŠ výukové programy, volnočasové aktivity žákům ZŠ i NG a také organizovat geologické a biologické exkurze
- v září 2015 již proběhl první výukový program pro dvě základní školy ve dvou předmětech: fyzika a chemie, v říjnu pro další dvě
- v říjnu 2015 naši žáci vyjeli na první geologickou exkurzi, kde spojili zajímavá geologická naleziště Moravy a Slovenska - viz Zpráva z exkurze - Liptov
- v březnu 2016 přijeli žáci základních škol na další výukové programy, tentokrát z předmětů fyzika a zeměpis
- v červnu 2016 jsme na četné dotazy připravili tradiční soutěž Zelené peklo, kterého se zúčastnilo 20 týmů žáků ZŠ
- 2016/17: v říjnu a v březnu opět výukové programy pro ZŠ vždy pro dvě školy dva předměty - foto zde
- tradiční říjnová geologická exkurze pro žáky GJR, tentokrát do Českého ráje a Podkrkonoší viz Zpráva z exkurze 
- duben 2017: biologická exkurze na Pálavu - Zpráva z exkurze - Pálava
- 23.6.2017 - Zelené peklo - soutěž v přírodovědných a technických předmětech pro pětičlenné týmy ze ZŠ

 

Fotografie z průběhu projektu je možno si prohlédnout ve fotogalerii.


Hodnocení MO:

 

Zprávy z exkurzí: