Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

Olbrachtova 291, 537 01 Chrudim IV
469 669 500

Učební plány

Učební plány

 

Učební plán nižšího stupně osmiletého gymnázia

 I. (prima)II. (sekunda)III. (tercie)IV. (kvarta)
Český jazyk a literatura4444
Cizí jazyk (Anglický)4333
Cizí jazyk (volitelný)--33
Matematika5444
Informatika a výp. technika--11
Dějepis2222
Občanská výchova2211
Fyzika2222
Chemie--22
Biologie2222
Zeměpis2222
Přírodovědná cvičení1111
Hudební výchova1111
Výtvarná výchova2211
Tělesná výchova3222
Volitelný předmět I-1--
Volitelný předmět II--1-
Volitelný předmět III---1

Volitelné předměty:

Další cizí jazyk:
- Francouzský jazyk
- Německý jazyk
- Ruský jazyk

Volitelný předmět I
- Cvičení z českého jazyka
- Cvičení z matematiky
- Četba v angličtině

Volitelný předmět II
- Cvičení z matematiky
- Poslech v angličtině
- Sportovní hry

Volitelný předmět III
- Dějepisný seminář
- Fyzikálně – chemický seminář
- Konverzace v angličtině
 

Cizí jazyky

Pro všechny žáky je povinné vzdělávání v anglickém jazyce. Jako další cizí jazyk si volí německý, francouzský nebo ruský jazyk. Zvolený jazyk potom studují povinně. Při výuce jazyků jsou zařazeni do skupin podle vyspělosti, zjišťované vstupním testem. 
 

Kurzy a tematické exkurze:

Kurzy
Adaptační kurz – I. ročník 
Lyžařský kurz – v sekundě a v kvintě (v I. ročníku)
Sportovní a turistický kurz – v sextě (ve II. ročníku)
Řidičský kurz – v maturitním ročníku
Ekologický kurz – v primě
Tematické exkurze
Chrudimské historické památky
Městská knihovna
Státní okresní archiv
Okresní muzeum
Historické památky chrudimského okresu
Historické památky Kutné Hory
Muzeum knihy Žďár nad Sázavou
Planetárium Hradec Králové
Praha – divadelní představení, muzea, výstavy, koncerty, historické objekty, botanická zahrada, planetárium aj.
ZOO safari Dvůr Králové nad Labem., ZOO Praha, Liberec
Výstavy výpočetní techniky
Chráněná území České republiky
Geologická exkurze
Exkurzní dny
Geometrická exkurze

 

Učební plán vyššího stupně gymnázia

 I. (kvinta)II. (sexta)III. (septima)IV. (oktáva)
Český jazyk a literatura4445
Cizí jazyk I4334
Cizí jazyk II3433
Matematika4444
Informatika a výp. technika1111
Dějepis2222
Společenské vědy1122
Fyzika223-
Chemie322-
Biologie322-
Zeměpis23--
Přírodovědná cvičení11--
Estetická výchova22--
Tělesná výchova2222
Volitelný předmět I--22
Volitelný předmět II--22
Volitelný předmět III---3
Volitelný předmět IV---3

Volitelné předměty I, II - dvouleté:

Konverzace v anglickém jazyce I
Konverzace v německém jazyce I
Konverzace ve francouzském jazyce I
Literární seminář I
Seminář z dějepisu I
Společenskovědní seminář I
Seminář ze zeměpisu I
Matematický seminář I
Deskriptivní geometrie I
Programování a informatika I
Seminář a cvičení z fyziky I
Seminář a cvičení z chemie I
Seminář a cvičení z biologie I
 

Volitelné předměty III, IV - jednoleté:

Konverzace v anglickém jazyce II
Konverzace v německém jazyce II
Konverzace ve francouzském jazyce II
Konverzace v ruském jazyce
Seminář z českého jazyka
Literární seminář II
Seminář z dějepisu II
Společenskovědní seminář II
Seminář ze zeměpisu II
Matematický seminář II
Programování a informatika II
Seminář a cvičení z fyziky II
Seminář a cvičení z chemie II
Seminář a cvičení z biologie II